Tuesday, May 28

Jingga Singgah di Jongaya


10 Maret 2022


Oleh: Dera Liar Alam


ADA empat Daerah Aliran Sungai masuk di Kota Makassar: Daerah Aliran Sungai Bone Tanjore, Daerah Aliran Sungai Jeneberang, Daerah Aliran Sungai Tallo, dan Daerah Aliran Sungai Jongaya. (*)