Monday, May 20

Sakramen Rasis


02 April 2023


Bacakan sajakmu, alam. Upacara telah dijual dalam bisnis-bisnis memperbudak rakyat dengan propaganda kemakmuran. Pundi-pundi memungut pajak untuk pelesir para narsis…

Rakyat, adalah kelompok-kelompok yang sengaja diadu-domba untuk kursi jabatan kaum rakus yang tak pernah puas korupsi kolusi membebani anggaran dengan mark-up ketamakannya…


Oleh: Dera Liar Alam


Gambar: Kemarau Program


SABAN waktu, sacramentum menuang anggur tanah leluhur. Lantas gelombang samudera, reef, pantai, jurang, gunung, hutan, roti dibom regulasi.

Kami duduk bersila, sacramentum yang racist dalam propaganda sejarah dibaca: pecut cemeti pedang tombak darah itu dendam di mana-mana. Tebus, rakyat berhutang pada siapa? Entah. Namun proposal sudah disumpahi bakti ingkar janji yang kotakkan rakyat dalam penjara isu.

Kawan, mari kita bermain bola, sacramentum rakyat terjajah wakil-wakilnya yang semula berjanji mimpi, tanah-air sudah tergadai dusta pemberdayaan.

Politisi busuk menedang, isu bola, batas negeri pengerukan ampas masa silam yang dijejal jadi perkara hari ini. (*)