Tuesday, July 16

Tanah Air di Mana


Medio 2011


Oleh: Dera Liar Alam
Fort Rotterdam, 03 Juli 2011


gundukan sampah,
tanah dan batu…
ambang pagi di bayang menara
bocah-bocah mengintai pantai

sunyi…
sunyilah jiwa…

untai sejarah 1545 di belakang namamu,
I Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tumapa’risi’ Kallonna

gelombang berderai…
menyapu bekas tapak

sisa airmata
nyaris kering

laut bergelora
untuk tanya yang sama:
tanah air di mana